تأییدیه LPS 1655 برای سیستم‌ های واترمیست پرتابل Surefire

تأییدیه LPS 1655 برای سیستم‌ های واترمیست پرتابل Surefire: به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، شرکت Surefire’s Ultraguard ارائه‏دهنده سیستم‏های پرتابل واترمیست گواهی LPS 1655 موسسه BRE Global را دریافت کرد که اختصاصاً استاندارد عملکرد آتش نشانی برای سامانه های حفاظت موضعی است. این سامانه یک سیستم اطفاء حریق خانگی است که برای حفاظت یک ریسک خاص، شامل مردم عادی و آسیب پذیر که در معرض ریسک های بزرگ تر از یک آتش سوزی در خانه هستند، طراحی شده است.

تأییدیه LPS 1655 برای سیستم‌ های واترمیست پرتابل Surefire

استاندارد LPS 1655 در غیاب استانداردهای اختصاصی BS و EN، یک استاندارد قابل اتکا و قابل گواهی شدن، جهت استقرار سطح عملکرد معتبری از سامانه های حفاظت شخصی به منظور ایجاد اطمینان کاربران و متخصصین را ارائه می نماید. Nigel Firkins مدیر بخش گواهی محصول BRE Global گواهینامه را در مرکز تحقیقات، آزمون و ابتکارات BRE در شهر Watford به Jo Cherriman ، مدیر بازاریابی برند Surefire اعطاء نمود. وی ابراز کرد: “ما بسیار خوشحالیم که Surefire طلیعه دار دریافت گواهینامه برای سامانه های حفاظت شخصی با اولین گواهینامه صادرشده برای LPS 1655 است که بازار در حال رشدی هم هست.” استاندارد LPS 1655 برای نخستین بار معیاری قابل اعتماد در مورد اینگونه محصول فراهم نموده است.

تأییدیه LPS 1655 برای سیستم‌ های واترمیست پرتابل Surefire

تأییدیه LPS 1655 برای سیستم‌ های واترمیست پرتابل Surefire

عموم شهروندان که در اماکن مسکونی زندگی می کنند، با ریسک های حریق بزرگ مواجه می شوند که خدمات آتش نشانی، به طور فزایندهای، در تمام دنیا در حال انتشار راهنماها و ارتقاء آگاهی به منظور نشان دادن آنها هستند. BRE Global یک راهنما با مشارکت سازمان آتش نشانی لندن تدوین نموده است که بر اساس آن شناسایی مردم آسیب پذیر در معرض ریسک و ارزیابی اینکه چه زمانی یک سیستم حفاظت شخصی یا سایر اقدامات باید اجرا شود، انجام می شود.

در مهندسی حریق می خوانید:

تأییدیه BRE Global برای سیستم حفاظت شخصی، هم اکنون اطمینانی برای ارائه دهندگان خدمات بهزیستی که مسئول مراقبت از مردم آسیب پذیر هستند را نیز فراهم می نماید. استاندارد LPS 1655 الزامات طراحی سیستم از جمله: سطح حداقلی از عملکرد و کارکرد، الزامات سیستم های ثابت و دستی، پروتکل های تست حریق و برنامه های سرویس و نگهداری را با هم ادغام کرده و آزمایش و تست اجزاء را نیز پوشش می دهد. بعلاوه، بازرسان BRE ممیزی های مداومی در مورد سیستم مدیریت کیفیت سازنده و محصولاتش بمنظور حصول اطمینان از تطابق کپسول های موجود در بازار با مشخصات طراحی کارخانه انجام می دهند.

محصولات به دو شیوه تست حریق می شوند. ابتدا، آزمایش نماینده حریق هایی است که از ملافه ها و البسه(پارچه) جائی که افراد ممکن است در نزدیکی آن باشند. دومین آزمایش دقیقاً “توسعه حریق غیرقابل دسترس” را تکرار می کند که به عنوان عامل بالقوه ای برای کنترل حریق و حفاظت از انتشار حریق موادی که پس از موادی که در ابتدا آتش گرفته اند، در نظر گرفته می شود.
یک سیستم حفاظت شخصی به شناسایی و اطفاء یک حریق در مرحله اولیه پیش از آنکه حرارت و دود قابل توجهی ایجاد شود که موجب جراحات جدی می گردد، نیاز دارد. شایان ذکر است، LPS 1655 به تحریک سیستم توسط یک یا چند کاشف حریق نیاز دارد. به شکل سنتی تر، ابزارهای فعال سازی حرارتی خصوصاً برای حریق های سلولوزی که بدون شعله می سوزند، ممکن است بسیار آرام باشد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۱ خرداد ۱۳۹۶