ارتقای کیفیت ایمنی و خدمات فرودگاهی در فرودگاه امام خمینی

ارتقای کیفیت ایمنی و خدمات فرودگاهی در فرودگاه امام خمینی (ره) با عضویت در سازمان بین المللی فرودگاه های جهان:

به گزارش مهندسی حریق(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، مدیر همکاری های بین المللی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از تایید رسمی عضویت این شهر فرودگاهی از سوی سازمان بین المللی فرودگاه های جهان(ACI) خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ، احمد رضا بیاتی افزود: دبیرکل آسیا پاسیفیک سازمان بین المللی فرودگاه های جهان(ACI) طی نامه ای عضویت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را رسما اعلام و تایید کرده است.

ارتقای کیفیت ایمنی و خدمات فرودگاهی در فرودگاه امام خمینی

به گفته وی، خانم پتی چاو در این نامه ضمن تبریک الحاق فرودگاه امام به این سازمان، ابراز امیدواری کرده است که عضویت این فرودگاه در ACI سبب ارتقاء کیفیت ایمنی و خدمات فرودگاهی در فرودگاه امام خمینی(ره) شود. وی همچنین در زمینه همکاری های دوجانبه بین شهر فرودگاهی و سازمان بین المللی فرودگاه های جهان ابراز تمایل کرده تا تعاملات بیشتری فرودگاهی زمینه رشد صنعت فرودگاهی و هوانوردی در ایران بیش از پیش فراهم شود. سازمان بین المللی فرودگاه های جهان(ACI) یک نهاد مرجع فرودگاهی دنیا است و اعضای آن را فرودگاه ها، شرکتهای فرودگاهی و شهرهای فرودگاهی تشکیل می دهند و هم اکنون این نهاد بین المللی مدیریت ١٧۵١ فرودگاه در ١٧۴ کشور جهان را بر عهده دارند.

 

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۰ تیر ۱۳۹۶