آتش نشانی تهران جیبش را از شهرداری جدا کرد

آتش نشانی تهران جیبش را از شهرداری جدا کرد: به گزارش مهندسی حریق(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، چنانچه همه می دانند، عوارض ایمنی ساختمان های شهر تهران در زمره درآمد های پایدار و قابل اتکاء سازمان آتش نشانی است که از اوایل دهه ۸۰ به تصویب شورای محترم اسلامی شهر تهران رسید و اخذ آن از طریق مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران آغاز و به صورت تجمیعی در خزانه داری کل شهرداری تهران جمع آوری و سپس نسبت به کارسازی وجوه آن در مقاطع زمانی خاص در وجه سازمان اقدام می شد.

آتش نشانی تهران جیبش را از شهرداری جدا کرد

این امر جدای از عدم اطلاع سازمان از حجم وجوه جمع آوری شده و کم و کیف آن، معضلی در مدیریت هزینه کرد این درآمد بود که به حول و قوه الهی و تدابیر معاون محترم خدمات شهری شهرداری تهران و مدیر عامل محترم سازمان، بحث انتقال این وجوه به حساب های سازمان از سال ۱۳۹۳ در دستور کار قرار گرفت و در اوایل سالجاری پس از گذشت سه سال پیگیری و تلاش بی وقفه با تصویب تبصره بودجه سال ۹۶ سازمان توسط شورای اسلامی شهر تهران عملیاتی شد.

آتش نشانی تهران جیبش را از شهرداری جدا کرد

آتش نشانی تهران جیبش را از شهرداری جدا کرد

لذا مقرر شد نسبت به کارگذاری دستگاه های کارت خوان در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران اقدام و منبعد کلیه وجوه درآمد یاد شده بطورمستقیم به حساب جاری سازمان واریز خواهد شد. لازم به ذکر است وجوه مذکور به عنوان سرمایه سازمان تلقی و در راستای خرید تجهیزات امور عمرانی سازمان و روزآمد نمودن کلیه امور که دارای ماهیت سرمایه ای و دارایی باشد، هزینه خواهد شد. بدینوسیله به منصه ظهور رسیدن این اقدام مهم سازمانی را به کلیه آحاد سازمان آتش نشانی تهران و خصوصا شرکتهایی که قصد ارتباط با سازمان دارند، تبریک عرض می نماییم.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۴ تیر ۱۳۹۶