دریافت گواهی استاندارد امنیت منطقه ویژه خلیج فارس

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس برای اولین بار در مناطق ویژه اقتصادی ایران؛ موفق به اخذ گواهی استاندارد امنیت اطلاعات ایزو ۲۷۰۰۱(ISMS) از سازمان افتا شد.
به گزارش مهندسی حریق(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی خلیج فارس گفت: این اولین گواهی استاندارد ISMS دریافت شده در بین مناطق ویژه صنعتی کشور است.
«حسن خلج طهرانی» افزود: این شرکت پس از دو سال تلاش، همکاری حوزه ها و مدیریت واحد انفورماتیک و سیستم ها، موفق به اخذ این گواهی معتبر شد.
خلج طهرانی با اشاره به الزام دولت برای امن کردن فضای مجازی و آمادگی در برابر تهدیدات سایبری افزود: این منطقه الزامات این استاندارد را در خط مشی خود قرار داده است.
وی افزود: واحد انفورماتیک با همکاری کمیته سیستم های مدیریت یکپارچه و واحدهای مرتبط اقدام به بررسی وضعیت اولیه، تغییر و تدوین مستندات لازم و اجرای سیاست امن سازی اطلاعات در سطح کاربران، شبکه، ذینفعان و شرکا کرد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس گفت: از انجا که فرهنگ سازی جزو اقدامات مهم این پروژه است، تجهیزات مورد نیاز برای بهبود وضعیت زیرساخت هایICT تدارک دیده شده است.
وی ادامه داد: با بهره مندی از همکاری سازمان های افتا، پلیس فتا و حراست و خدمات مشاوره و آموزش به شرکت های تولید فولاد و آلومینیوم این منطقه ارایه شد.
خلج طهرانی افزود: اخذ این استاندارد به علت فنی و سیستمی بودن، نیاز به تامین زیر ساخت های خاص و دانش اختصاصی داشت.

مدیریت فناوری اطلاعات منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس نیز، استقرار و اجرای این استاندارد را به علت بهبود وضعیت امنیت اطلاعات، ارتقای فرهنگ کاربران، آمادگی شرایط اضطراری و ارتقای بهره وری به مدیران متولی امر در سایر ارگان ها توصیه کرد.
«محمد کوهستانی» گفت: گواهی امنیت اطلاعات ISMS برای بهبود محرمانگی، صحت و در دسترس پذیری اطلاعات سازمان مستقر می شود.
وی با قدردانی از حمایت مدیریت منطقه ویژه و تلاش همکاران خود در راه سیدن به موفقیت گفت: منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس در سایه این تلاش ها موفق به کسب گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱؛ سیستم مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱؛ سیستم مدیریت آموزش ایزو ۱۰۰۱۵؛ سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ایزو ۱۰۰۰۲ و سیستم مدیریت ایمنی Ohsas 180001 شده است.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲ مرداد ۱۳۹۶