نیروگاه اتمی بوشهر از خدمات روس ها بی نیاز می شود

محمد احمدیان در مراسم رونمایی و امضای نمادین قرارداد استقرار آزمایشگاه روان شناسی و فیزیولوژی گفت : قراردادی که امروز منعقد شد در حساس ترین بخش های صنعت هسته ای، یعنی ایمنی متمرکز می شود.
به گزارش مهندسی حریق(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، وی ادامه داد: وجه تمایز صنعت هسته ای با صنایع دیگر، حساسیت فوق العاده ایمنی در مباحثی همچون انتخاب ساختار، طراحی، نصب و بهره برداری خود را نشان می دهد و نیروی انسانی عامل تعیین کننده در ایمنی بهره برداری است. لذا بحث روانشناختی پرسنل هم در این زمینه جایگاه ویژه ای دارد.
مدیرعامل شرکت توسعه و توسعه انرژی اتمی، این قرارداد را یک همکاری سازمان یافته بین صنعت و دانشگاه عنوان کرد و گفت: تاکنون چنین فعالیتی نداشته ایم. همکاری هایی با برخی از اساتید وجود داشته است اما اینکه دانشگاه بعنوان یک مجموعه منسجم یک مسئولیت مشخص را بپذیرد، در این قرارداد نمود یافته است.
احمدیان اضافه کرد: ما به پیمانکار روس اعلام کرده ایم که از خدمات شما در سال های آینده استفاده نخواهیم کرد. بنابراین چاره ای نداریم که با کمک هم پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم.
مدیرعامل شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد، این پروژه نقطه شروعی برای همکاری انرژی اتمی و دانشگاه شهید بهشتی در تامین نیروی انسانی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر شود.
احمدیان گفت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر پروژه بسیار بزرگی است که با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد یورو و در یک دوره زمانی ۱۰ سال قرار است اجرا شود.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۴ مرداد ۱۳۹۶