چهارمین جلسه مشترک روسای HSE شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

ظرفیتها و توانمندی های شرکت ها جهت مقابله با سطح یک بحران، مهمترین محور اجلاس مشترک روسای HSE شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بود.

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، به نقل از خبرگزاری ایلنا، چهارمین جلسه روسای HSE شرکت های پتروشیمی این منطقه با هدف اشتراک مسائل و تجارب مشترک، همچنین بررسی و پیگیری مشکلات و موانع موجود در حوزه HSE در تالار آفرینش برگزار شد.

چهارمین جلسه مشترک روسای HSE

باغبانی، مدیر جدید HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به همراه تنی چند از کارشناسان ارشد ستاد NPC میهمان این جلسه بود، برنامه ها و رویکردهای خود را برای حضار تبیین کرد.
ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ها جهت مقابله با سطح یک بحران (بحران درون شرکتی) و اعلام نواقص و کمبودهای موجود، روند استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند و سایر مطالعات و پروژه های مرتبط از مهمترین محورهای گفتگوهای این جلسه بود.

در مجله حریق می خوانید:

سعید باغبانی در جمع بندی جلسه، با تاکید بر لزوم همکاری کلیه شرکت ها در یکسان سازی نمودارهای سازمانی، یکسان سازی قراردادهای استخدامی از طریق کارگروه منابع انسانی را مهم دانست و اعلام کرد: پیگیر انجام این امور خواهد بود.

این جلسات به صورت دوره ای و ماهیانه برگزار می شوند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۶ آبان ۱۳۹۶