همکاری ویتنام و چین در حوزه ایمنی هسته‌ ای

به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، نهادهای نظارت بر ایمنی هسته‌ ای چین و ویتنام تفاهم‌ نامه‌ ای مشترک را در مورد همکاری در زمینه ایمنی هسته‌ ای به امضا رساندند.

به نقل از پایگاه خبری ورلد نوکلیر، دو کشور پیش‌ تر در سال ۲۰۰۰ نیز توافقی را برای همکاری هسته‌ ای به امضا رسانده بودند.

مدیرکل آژانس ایمنی رادیواکتیو و هسته‌ ای ویتنام(VARANS) و نماینده سازمان ملی ایمنی هسته‌ ای چین این تفاهم‌ نامه را امضا کردند.

این تفاهم‌ نامه در جریان سفر شی جین‌ پینگ رییس‌ جمهور چین و ویتنام امضا شد.

این توافق بر حوزه‌ های نظارت بر ایمنی و امنیت هسته‌ ای، آموزش و تامین منابع انسانی، بازرسی و بررسی‌ های ایمنی، واکنش مناسب به حوادث هسته‌ ای و فن‌ آوری نظارت بر رادیو اکتیوته محیط زیست تمرکز دارد.

ویتنام اعلام کرد که این نخستین تفاهم‌ نامه‌ ای است که در زمینه ایمنی هسته‌ ای میان دو کشور پس از امضای توافق هسته‌ ای میان دو طرف در سال ۲۰۰۰ امضا شده است.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۵ آبان ۱۳۹۶