به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، انجمن ایمنی مواد شیمیایی آمریکا آخرین گزارش خود را درباره انفجار پالایشگاه Exxonmobil شهر Torrance که در سال ۲۰۱۵ رخ داد، منتشر کرد. انفجار خسارات مالی جدی برای پالایشگاه به بار آورد و کاتالیزور پراکنده که یک مایل دورتر از تجهیزات منطقه را دربر گرفت. این اتفاق باعث شد به مدت یک سال تولید محصولات محدود شود و قیمت گاز در California افزایش یابد. هزینه‌های به کار انداختن پالایشگاه حدود ۲٫۴ میلیارد دلار تخمین زده شده است. CSB در گزارشی که منتشر کرد، تأکید نمود که این نکته مهم می‌ باشد هیدروکربن‌ ها در هوای داخلی دستگاه FCC جریان پیدا نکنند که این خود می‌ تواند منجر به انفجار شود.

گزارش انفجار پالایشگاه Exxonmobil شهر Torrance

گزارش انفجار پالایشگاه Exxonmobil شهر Torrance

در مهندسی حریق می خوانید:

انفجار در واحد کرکینگ کاتالیزور مایع پالایشگاه محلی که انواع محصولات مخصوصاً بنزین تولید می‌ شود، رخ داد. واکنش بین هیدروکربن‌ ها و کاتالیزور به‌ عنوان هیدروکربن ساید در واحد FCC اتفاق افتاد. باقیمانده واحد FCC شامل بخش پردازش واکنشی و مجموعه تجهیزات کنترل آلودگی که هوا را بعنوان ایرساید واحد استفاده می‌ کند. این انفجار به علت وجود سیستم مدیریت ایمنی و پردازش بسیار قوی نباید اتفاق می‌ افتاد. CSB در گزارش خود این نتیجه را بیان کرد که واحد دارای روش‌ های مناسب اپراتوری نبوده است. به گزارش CSB در روز حادثه اسلاید ولوی که به‌عنوان بازکننده موانع عمل می‌کند را مشخص کرد. قصور نهایی می‌ تواند هیدروکربن‌ ها را وارد هوایی داخل FCC کند، جای که آن‌ ها توسط ابزاری به نام تسریع دهنده الکترو استاتیکی یا ESP، آتش می‌ گیرند و منجر به انفجار ESP می‌ شوند.

گزارش انفجار پالایشگاه Exxonmobil شهر Torrance

گزارش انفجار پالایشگاه Exxonmobil شهر Torrance

انجمن CSB در گزارش پایانی خود توضیح داد که شکاف‌ های متعددی در سیستم مدیریت ایمنی پردازش وجود داشته که اجازه عملکرد به واحد FCC بدون پیش نصب محدودیت‌های عامل ایمنی و معیارهای نهایی صورت گیرد. پالایشگاه به سیستم حفاظتی که مورد تائید نبوده است اعتماد کرده و استفاده مجدد از روش‌ها قبلی بدون تحلیل کافی خطر شرایط پردازش جاری. درنتیجه اسلاید ولو، سیستم حفاظتی ایمنی بحران در داخل سیستم بطور چشمگیری کم شده بود. CSB افزود: اطمینان از اینکه تجهیزات بحرانی ایمنی بطور موفقت‌ آمیزی می‌ توانند عملیات معین را انجام بدهند، حیاتی است.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۵ آبان ۱۳۹۶