افزایش ضریب ایمنی کارخانه CVBG

به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، کمپانی CVBG که یکی از بزرگ‌ ترین کارخانجات تولید نوشیدنی دنیا در کشور ترکیه است، بنا به ضرورت اعلام‌ شده توسط سازمان آتش‌ نشانی شهر مجبور به افزایش ضریب ایمنی کارخانه ازطریق نصب سیستم اطفای اتوماتیک و ذخیره آب آتش‌ نشانی به میزان حداقل ۶۰۰ مترمکعب بود. لیکن متآسفانه بدلیل نداشتن فضای کافی برای ایجاد مخزن آب و همچنین الزام به عدم توقف تولید، دچار مشکل شده بود.

در این میان شرکت‌ KIPOPLUIE راه‌حلی مناسب پیشنهاد داد

در این میان شرکت‌ KIPOPLUIE راه‌حلی مناسب پیشنهاد داد

ایجاد مخزن آب لاستیکی

ایجاد مخزن آب لاستیکی

پس از چندین جلسه بین سازمان آتش‌ نشانی شهر و اداره ایمنی کارخانه CVBG، با این پیشنهاد موافقت و نهایتا KIPOPLUIE طراحی، نصب و اجرای آنرا بر عهده گرفت. KIPOPLUIE این موضوع را با شریک رسمی‌ اش Pronal در میان گذاشت و پروژه شروع شد. تانک‌ های لاستیکی که هر کدام ۳۰۰ مترمکعب ظرفیت داشتند، به اندازه کافی کوچک بودند تا در فضای موجود مناسب باشند، بنابراین هیچگونه وقفه‌ ای هم در روند تولید بوجود نیامد.

افزایش ضریب ایمنی کارخانه CVBG

افزایش ضریب ایمنی کارخانه CVBG

افزایش ضریب ایمنی کارخانه CVBG

افزایش ضریب ایمنی کارخانه CVBG

این مخازن در مقابل نور خورشید، تنش‌ های حرارتی، کپک‌ زدگی، پارگی و ایجاد ترک در خم‌ شدگی گوشه‌ ها بسیار مقاوم اند و چون استانداردها و الزامات آتش‌ نشانی منطقه را رعایت کرده بودند، بنظر پیشنهاد خوبی برای پروژه‌ های موقتی می‌ آیند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۶ آبان ۱۳۹۶