حضور قدرتمند POLON-ALFA در نمایشگاه Firex 2017

به گزارش مهندسی حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، نمایشگاه FIREX 2017 درتاریخ ۲۰ الی ۲۲ ژوئن امسال در شهر لندن برگزار شد و POLON-ALFA برای پنجمین بار به هدف تقویت جایگاه برند در حوزه بین الملل در آن حضور یافت. حضور برندهای گوناگون از سرتاسر دنیا در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ارائه محصولات، ابداعات و قابلیتها در حوزه ایمنی به هدف تجاری سازی محصولات بوجود آورده بود که نتایج آن در آینده خودنمایی خواهد نمود.

بنابر بازخوردهای گرفته شده، تقریبا تمامی بازدید کنندگان تحت تاثیر تجهیزات ارائه شده و توانایی های تکنولوژیکی POLON-ALFA قرار گرفته بودند. مرکز کنترل Distributed سری ۶۰۰۰، مراکز کنترل Interactive سری ۴۰۰۰، بیم دتکتور متعارف DOP-6001R و دتکتور شعله ضد انفجار IR3 مدل PPW-40Rex تجهیزاتی بودند که قابل رقابت با رقبای صاحب نام خود معرفی شدند.

حضور POLON-ALFA در نمایشگاههای بین المللی، نوید بخش ظهور رقیبی قدرتمند برای برندهای خوشنام و شریکی قابل اعتماد برای مشتریان و کارفرمایان در آینده نزدیک خواهد بود.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۹ آبان ۱۳۹۶