اپلیکیشن جدید NFPA برای فرماندهان عملیاتی حین مواجهه با حوادث بزرگ

اپلیکیشن جدید NFPA برنامه‌ رایگانی است که بهترین تکنیک اصول ایمنی و اطلاعات مربوط به واکنش‌های اضطراری را برای آتش‌نشانان، EMS، کارمندان فرماندهی و مأموران آتش‌ نشانی جنگلی ارائه می‌دهد. این فناوری NFPA اولین برنامه ارتباطی واکنشی طراحی ‌شده است که کلیه ابزارهای پیشگیری، آموزش و اطفاء را در اختیار واکنش‌دهنده‌های اضطراری قرار می دهد تا بتوانند در سطح عالی عمل کنند و به نیازهای در حال تغییر صحنه حادثه رسیدگی کنند.

اپلیکیشن جدید NFPA برای فرماندهان عملیاتی حین مواجهه با حوادث بزرگ

اپلیکیشن جدید NFPA برای فرماندهان عملیاتی حین مواجهه با حوادث بزرگ

مطابق بررسی های جدید NFPA و بازخوردهایی که از روسای آتش‌نشانی و فرماندهان عملیاتی گرفته ‌شده است، می‌توان به این اپلیکیشن جدید روی تلفن های همراه هوشمند اعتماد کرد. چرا که ابزار تعاملی قدرتمندی برای دسترسی آسان کاربران به منابع NFPA هنگام مواجهه با حوادث است.

نتایج ارائه این برنامه شامل موارد زیر بود:

• پدیدار شدن مسائلی چون ذخیره انرژی؛ وسایل نقلیه با سوخت جایگزین؛ ناآرامی‌های شهری
• ایمنی کارکنان و ایمنی عمومی – خطرات آتش‌سوزی جدید و فضای محدود
• بهداشت و سلامت شغلی آتش‌نشانان-آلودگی، سرطان و بیماری‌های قلبی
• اطلاعات و تکنولوژی آتش‌نشانی- سیستم‌های هوایی بدون سرنشین، شهرهای هوشمند، بیومتریک و ابزارهای آتش‌نشانی
• ابزارهای آموزشی- بولتن‌های ایمن، برگه‌های نوک انگشتی، تعلیم و آموزش مخاطبینی که در معرض خطر قرار دارند.
• پیشگیری و اطفاء حریق –جلوگیری از روند آتش‌سوزی خانه و منطقه و تلفات جامعه
• استانداردها و تحقیقات- اجرای قانون‌ها، دستورالعمل‌ها و گزارش‌ها

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۱ دی ۱۳۹۶