دومین دوره اجلاس سالانه جوامع ایمن ایران

به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، معاون اجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به وقوع حوادث تلخ سال های اخیر مانند حادثه برخورد قطار تبریز، پلاسکو و نفتکش سانچی از برگزاری اجلاس سالانه جوامع ایمن ایران در تهران با رویکرد پیشگیری از حوادث و سوانح و نیز ارتقای عادلانه ایمنی شهروندان در روز شنبه خبر داد.

با توجه به حجم بالای حوادث و سوانح در کشور، هر روز شاهد تلفات انسانی، مصدومیت ها، خسارتها و آسیب های اجتماعی ناشی از آنها هستیم. کاهش حوادث و سوانح با هدف نجات جان هموطنان علاوه بر مسئولیت و تکلیف دینی (آیه ۳۲ سوره مائده)، تکلیف قانونی است. توسعه جامعه ایمن در تمام شهرهای ایران برای کاهش حوادث، هم در پیوستهای سندچشم انداز افق ۱۴۰۴ و هم در برنامه ششم توسعه تکلیف شده است. هدف از برگزاری اجلاس “ایجاد حساسیت، حمایت طلبی و مطالبه گری” برای تسریع در اجرای برنامه جامعه ایمن در سطح کشور است. بدین منظور لازمست مسئولان و متولیان ایمنی در تمام استانها و شهرهای ایران، با اهمیت موضوع، مفهوم جامعه ایمن، شاخص ها، برنامه ها و فرایند اجرای جامعه ایمن بر اساس ساختار مشارکت بین بخشی، آشنا شوند. انتظار می رود بعد از حضور متولیان ایمنی شهرها در اجلاس، کمیته راهبری جامعه ایمن در تمام شهرها و مناطق شهری شکل بگیرد و جامعه ایمن در هر شهر فعال شود تا برای کاهش حوادث و سوانح، برنامه ریزی، هماهنگی و اقدام نموده و برنامه ها را تا تحقق اهداف، پایش نمایند.

مخاطبان اصلی اجلاس

  1. مدیران و روسای کلیه وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی و غیردولتی متولی ایمنی شهروندان در ۴ محور برنامه های اجلاس
  2. استانداران، فرمانداران، مدیران عالی دولتی، شهرداران سراسر کشور و اعضای شورای سلامت استانها و شهرستانها
  3. رؤسا و اعضای شوراهای اسلامی شهر سراسر کشور
  4. مدیران بحران وزارتخانه ها، استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، سازمانها و صنایع
  5. معاونت های بهداشتی و کارشناسان پیشگیری از حوادث دانشگاههای علوم پزشکی و روسای شبکه های بهداشت سراسر کشور
  6. مدیران، رؤسا، کارشناسان و مشاوران حوزه های HSE و پیشگیری از حوادث و سوانح
  7. مدیران صنعت بیمه، کارشناسان ارزیابی ریسک و کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث
  8. دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، انجمن ها، سمن ها، مشاوران و کارشناسان مرتبط با ایمنی و حوادث
  9. مسئولین و کارشناسان کمیته های راهبری جامعه ایمن استانی و شهری و مجریان پروژه جامعه ایمن سراسر کشور
twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱ بهمن ۱۳۹۶