استاندار کرمان به عنوان استاندار نمونه کشوری در اجرای پدافند غیر‌عامل شد.

به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، مدیر‌کل پدافند غیر‌عامل استانداری کرمان با اشاره به اینکه ۱۰ نمایشگاه تخصصی پدافند غیر‌عامل در هفته پدافند غیر‌عامل در استان کرمان برگزار می‌شود گفت: استاندار کرمان به عنوان استاندار نمونه کشوری در بحث اجرای پدافند غیر‌عامل معرفی شد. پیمان سلاجقه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان کرمان، اظهارداشت: با توجه به اینکه جنگ امروز از حالت رو در رو تغییر کرده و رویکرد جنگ‌ها غیر فیزیکی است، اهمیت پدافند غیر‌عامل بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه پدافند غیر‌عامل به ما می‌آموزد که چگونه از دارائی‌های خود در برابر حوادث استفاده کنیم، افزود: دارائی‌های سایبری بسیار مهم هستند که از طریق اینترنت به‌راحتی تهدید می‌شوند. مدیر‌کل پدافند غیر‌عامل استانداری کرمان با بیان اینکه طرح جامع پدافند غیر‌عامل استان کرمان تهیه شده است گقت: این طرح به‌عنوان یک طرح ملی پذیرفته شده و بقیه استانهای کشور موظف به تهیه طرح جامع استان خود بر اساس طرح جامع کرمان شدند. وی با اشاره به اینکه اقدامات بسیار خوبی در حوزه پدافند غیر‌عامل در استان کرمان انجام شده است خاطر‌نشان کرد: جلسات پدافند غیر‌عامل در ۲۳ شهرستان استان برگزار شده و مصوبات خوبی داشته است.

استاندار نمونه کشور در اجرای پدافند غیرعامل

استاندار نمونه کشور در اجرای پدافند غیرعامل

سلاجقه بیان کرد: بین کارخانجات صنعتی تفاهم‌نامه‌ای امضاء شده که در صورت بروز حادثه و آتش‌سوزی استفاده از امکانات آتش‌نشانی کارخانجات بدون هماهنگی با رئیس و حراست کارخانه امکان‌پذیر شود. وی با بیان اینکه انجمن علمی پدافند غیر عامل استان با ۵۹ نفر تشکیل شده است گفت: از مخازن آب و جایگاه سوخت ۹ شهرستان استان طی ۷ ماه گذشته امسال بازرسی شده است. مدیر‌کل پدافند غیر‌عامل استانداری کرمان با اشاره به اینکه کتابخانه تخصصی پدافند غیر عامل استان با ۵۰۰ جلد کتاب راه‌اندازی شده است افزود: استاندار کرمان به عنوان استاندار نمونه کشوری در بحث اجرای پدافند غیر‌عامل معرفی شده و هفته آینده در مراسمی در پایتخت از وی تقدیر می‌شود.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۱ بهمن ۱۳۹۶