پلمپ پاساژ مبصر در خیابان جمهوری

به دستور مقام قضایی و با حضور عوامل شهرداری تهران پاساژ “مبصر” در خیابان جمهوری تهران پلمپ شد.

به گزارش مهندسی حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق) و به گفته پیمان حسین محسنی، شهردار منطقه ۱۲: اهمیت ایمن سازی و رفع خطر املاک ناایمن در منطقه ۱۲ در اولویت فعالیت های کاری منطقه است و تدبیر شهردار محترم تهران نیز رسیدگی ویژه به این موضوع است.

وی افزود: بر همین اساس و برابر اخذ دستور مقام محترم قضایی و پس از ارایه اخطارهای مکرر و بی توجهی کسبه و مالکین پاساژ مبصر به عنوان یکی از اولویت های مهم در بحث املاک ناایمن؛ بامداد امروز (دوشنبه ۱۵ آبان) همکاران شهرداری با اطلاع قبلی به محل مراجعه و نسبت به اجرای دستور قضایی اقدام کردند.

محسنی ادامه داد: شهرداری منطقه ۱۲ با جدیت نسب به فرآیند رفع خطر و ایمن سازی با هماهنگی مقام قضایی و دیگر دستگاه های ذیربط اقدام خواهد کرد و در راستای حفظ جان و مال شهروندان از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد داشت.

وی در پایان از مالکین و کسبه محترم املاک ناایمن خواست که با رعایت دستورالعمل ایمنی و مقاوم سازی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در اسرع وقت قبل از وقوع حوادث جبران ناپذیر، نسبت به رفع خطر و ایمن سازی اقدام کنند.

(این اقدام جدی شهرداری تهران برای برخورد با پاساژهای غیرایمن زمینه ساز برخوردهای بعدی با متخلفین بزرگ تر خواهد بود. البته امید است این برخوردها به اماکن فاقد سیستم اعلام حریق آماده بکار نیز تسری یابد.)

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۳ اسفند ۱۳۹۶