نخستین سیستم پزشکی از راه دور دریایی

نخستین سیستم پزشکی از راه دور دریایی در سکوی گازی فاز یک راه اندازی شد.

به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، نخستین سیستم پزشکی از راه دور دریایی راه اندازی شد. از مهم ترین مزایای استفاده از تله مدیسین میتوان به اتخاذ تصمیم درمانی به موقع و صحیح، کاهش تعدد اعزام ها از منطقه به سکو و در نهایت صرفه جویی در زمان و هزینه خدمات پزشکی و مهم تر از همه ارائه خدمات درمان با کیفیت اشاره کرد.

فناوری تله مدیسین برای سکوی دریایی نخستین برای کارکنان منطقه عملیاتی پارس جنوبی راه اندازی شد. این فناوری شرایطی را فراهم می کند که پزشک متخصص که امکان دسترسی حضوری به سکو را ندارد، می تواند ارتباط چهره به چهره با بیمار برقرار کند و هم زمان از شرح حال و ویژگی های بیمار توسط پزشک و پرستار حاضر در سکو با خبر شود.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۳ اسفند ۱۳۹۶