ابلاغ ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان

ابلاغ ویرایش جدید ۵ مبحث از مجموعه مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان:

به گزارش مهندسی حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، با صدور بخشنامه ای از جانب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ویرایش جدید پنج مبحث از مجموعه مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان به مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران ابلاغ شده است. محمد ابراهیم دادسرشت، مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و عضو اصلی «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» گفت: مباحث مطروحه که با حضور نماینده شهرداری تهران، طی دوره چهار ساله به تصویب رسیده است، شامل مباحث «حفاظت ساختمانها در مقابل حریق»، «طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها»، «عایق بندی و تنظیم صدا»، «پدافند غیر عامل و تأسیسات بهداشتی» است که توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به کلیه مناطق و شهرداری های تهران ابلاغ شده است.

ابلاغ ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان

حفاظت ساختمان ها در مقابل ایمنی حریق

تا پیش از سال ۱۳۹۲، شهرداری های کشور که به عنوان مجری اصلی و ارگانی تأثیر گذار در اجرای مجموعه مقررات ملی ساختمان ایفای نقش دارند، فاقد عضو در” شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ” بودند. محمد ابراهیم دادسرشت، مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران، از سال ۹۲ تاکنون به عنوان نماینده شهرداری تهران و شهرداری های کل کشور در این شورا به عنوان عضو اصلی منصوب شده است.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۶ فروردین ۱۳۹۷