الزام جدید LPCB در ویرایش گواهینامه های ISO

الزام جدید LPCB: تغییر ویرایش ISO9001 و ISO 14001 جهت اخذ گواهینامه LPCB

به گزارش مهندسی حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، سازمان جهانی استاندارد (ISO) از تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸، اعتبار استانداردهای ISO9001:2008 و ISO14001:2004 را ابطال و آنها را بطور رسمی منسوخ نمود. بنابراین از نظر LPCB هم کلیه تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های استانداردهای مذکور و PN111-Ver 7.5 (کنترل تولید کارخانه) در تاریخ یاد شده منقضی شدند. این مرجع معتبر ارائه گواهینامه بین‌المللی صحت عملکرد کالا، از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ ، تنها درخواست‌های صدور گواهینامه سیستم‌های مدیریتی پذیرفته خواهند شد که برمبنای ویرایش سال ۲۰۱۵ باشند.

الزام جدید LPCB در ویرایش گواهینامه های ISO

الزام جدید LPCB در ویرایش گواهینامه های ISO

به گفته LPCB از ۱۵ مارس ۲۰۱۸ (۶ ماه پس از ابطال استانداردهای ISO9001:2008، ISO14001:2004 و PN111-VER 7.5)، کلیه ممیزی‌های سیستم‌های مدیریتی برمبنای ISO 9001:2015، ISO14001:2015 و PN111-15 انجام می‌شوند. برای تولید کالاهای با کیفیت، با ثبات و قابل قبول، کنترل رضایت‌بخش سیستم‌های کسب و کار بسیار ضروری هستند. بمنظور دستیابی به این سطح از کنترل، روش‌های اجرایی مدون جهت حصول اطمینان از اینکه فعالیت‌ها همواره بدرستی و بی‌نقص انجام می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت. شرکت‌های تامین‌کننده صنایع نظامی، جزو نخستین سازمان‌های اجرا کننده این نوع از کنترل بودند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۸ فروردین ۱۳۹۷