نمايشگاه بين المللی خدمات و تجهيزات هتل داری

به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری – ۳ تا ۶ بهمن ۹۶ – نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری با هدف شناسایی و معرفی شرکتها و مؤسساتی که تأمین کننده خدمات و تجهیزات مورد نیاز هتلها و مراکز اقامتی کشور هستند، ۳ تا ۶ بهمن ۹۶ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میگردد. این اتفاق با استقبال چشمگیر کشورهای خارجی روبرو شده و از هم اکنون حضور پاویونهای رسمی چند کشور خارجی در آن قطعی شده است.
این نمایشگاه با فضای تحت پوشش حدود ۳۵۰۰۰ مترمربع به صورت همزمان با نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران برگزار خواهد شد.

یکی از گروه های کالایی نمایشگاه، تجهیزات ایمنی حریق عامل و غیرعامل هتلداری است.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۳ فروردین ۱۳۹۷