آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر

آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر در سال ۹۶ با حضور رئیس فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

 عکس سلفی فرانچسکو روکا، رئیس فدراسیون جهانی صلیب سرخ و علی‌اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر
 آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
 آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
 آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
 آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
فرانچسکو روکا، رئیس فدراسیون جهانی صلیب سرخ در آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
محمود محمدی نسب، دبیرکل جمعیت هلال احمر در آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
 آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
 آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
علی نوبخت عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر در آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
فرانچسکو روکا، رئیس فدراسیون جهانی صلیب سرخ در آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
علی‌اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر در آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
 آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
 آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
 آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
 آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
فرانچسکو روکا، رئیس فدراسیون جهانی صلیب سرخ در آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
 آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
 آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر
آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر

منبع: ایسنا

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۷ فروردین ۱۳۹۷