آتش نشانان، ریه را ول کنید، پوست را بچسبید!

تحقیقات جدید دانشگاه مرکزی Lancashire دولت انگلیس را وادار کرد تا تمهیدات مناسب تری بمنظور حفاظت آتش نشانان در معرض گازهای سمی جهت پیشگیری در برابر سرطان در نتیجه فعالیت آنها بیاندیشد.

به گزارش مهندسی حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، در اولین مطالعه از نوع خود، محققان مشخص کردند که خطر ابتلا به سرطان در آتش نشان ها با میزان خطرناکی از مواد شیمیایی مضر که در معرض دود قرار می گیرند، افزایش می یابد.
همچنین محققان دریافتند که جذب پوست به جای استنشاق، عامل اصلی ابتلا به گازهای سرطانی ناشی از آتش سوزی است که به نام هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) شناخته می شود.

محققان UCLan کشف کردند که روش های مورد استفاده برای تمیز کردن لباس های محافظ آتش نشانان و تجهیزات به طور موثر اجرا نمی شود. این امر باعث می شود که البسه حفاظتی برای استفاده بعدی خود، آلوده بوده و نتیجتا طول مدت زمانیکه پوست در معرض سموم آتش قرار می گیرد، افزایش می یابد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۳ خرداد ۱۳۹۷