راه اندازی شبیه ساز گروهی حریق های فرودگاهی

راه اندازی شبیه ساز گروهی (حمله چند جانبه) حریق های فرودگاهی در بزرگ ترین فرودگاه پاریس

به گزارش مهندسی حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، در جدیدترین همکاری بین تیم تحقیقات Rosenbauer و مسئولین آتش نشانی فرودگاه Charles de Gaulle پاریس، مجموعه تجهیزات شبیه ساز حمله چندوجهی به هواپیمای در معرض خطر راه اندازی شد.

ایده اول در مورد خرید شبیه ساز کابین خلبان بود. به تدریج خواسته های اضافی مانند انطباق شبیه ساز با انجمن ایکائو بوجود آمد. این ایده ترکیب چندین شبیه ساز برای فرودگاه را به ارمغان آورد. بنابراین، از شبیه ساز کابین اصلی، یک شبیه ساز کابین خلبان با دو شبیه ساز دسکتاپ توسعه یافت.

نهایتا بعد از مشورت های متعدد و لحاظ کردن استانداردهای ایکائو، طراحی بر مبنای PANTHER 8×۸ و نهایتا شبکه کردن آنها با یکدیگر برای ابداع حمله چندجانبه، این سیستم بازطراحی و نصب شد.

 

همه چیز واقعی طراحی می شود.

همه چیز واقعی طراحی می شود

 

حضور در محل شبیه سازی عملیات اطفای حریق هواپیما، با البسه آتش نشانی

حضور در محل شبیه سازی عملیات اطفای حریق هواپیما، با البسه آتش نشانی

 

نظارت فرمانده بر روند فعالیت نیروهای عملیاتی

نظارت فرمانده بر روند فعالیت نیروهای عملیاتی

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۲ خرداد ۱۳۹۷