عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی

عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست

عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است

عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است

عید سعید فطر بر همه مبارک / ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۵ خرداد ۱۳۹۷