فروردین ۲۶, ۱۴۰۳
jkldsaljas
jkldsaljas
jkldsaljas
jkldsaljas 1

اسپانسر‌های مرکز جامع تجارت ایمنی ایران

طراحی کاتالوگ
صفر تا صد کاتالوگ تا تقدیم درب شرکت
برگزاری رویداد
برگزاری رویداد خصوصی با میهمانان معین از سراسر کشور
انتشار بولتن تخصصی
تامین محتوا، طراحی و چاپ گزارش عملکرد و برنامه های عملیاتی
دیوار (خرید و فروش)
حراج اقلام انباری، مازاد پروژه و ...

خدمات مرکز جامع تجارت ایمنی ایران

طراحی کاتالوگ
صفر تا صد کاتالوگ تا تقدیم درب شرکت
برگزاری رویداد
برگزاری رویداد خصوصی با میهمانان معین از سراسر کشور
انتشار بولتن تخصصی
تامین محتوا، طراحی و چاپ گزارش عملکرد و برنامه های عملیاتی
دیوار (خرید و فروش)
حراج اقلام انباری، مازاد پروژه و ...
jkldsaljas
jkldsaljas 1