فروردین ۳۰, ۱۴۰۳
مطالعه شرح کوتاه و دانلود ماهنامه
در این شماره می‌خوانید:

انبارهای سردخانه که معمولاً برای نگهداری اقالمی نظیر مواد دارویی و غذایی در دماهای پائیـن استفاده می‌شوند، اتاق‌ها یا ساختمان‌های یخچال‌دار بزرگی هستند که برخی از آن‌ها بسیار کوچک و برخی دیگـر ظرفیت ذخیـره هزاران تن محصـول را دارنـد.

این فضاها دارای درجه مشخصی از ریسک‌ها و خطرات آتش‌سوزی‌اند کـه نیاز به سیستم تشخیص آتش و گاز مناسب دارند.

به منظور اطفاء حریق و ایمن سازی مناطق با ریسک بالا (risk High ) در سایت‌های صنعتی و فرایندی، همچون: پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، انبارها و تاسیسات پخش فرآورده‌های نفتی، انبارهای ذخیره‌سازی مواد قابل اشتعال، دکل‌ها و سکوهای نفتی، اسکله‌ها و تاسیسات ساحلی و در مجموع اماکنی که درصورت بروز حریق، نیازمند رعایت فاصله ایمن، برد پرتاب زیاد و تداوم شلیک هستند، از انواع مانیتورهای برقی، به همراه سیستم کنترل اتوماتیک، جهت پرتاب آب، فوم (کف) و پودر بر روی حریق استفاده می‌گردد.

مطلب فرارو به معرفی یکی از محصولات قدرتمند کشورمان میپردازد.

پژوهش‌های هفته ایمنی درهای ضدحریق حاکی از آن است که عدم مسئولیت‌پذیری مردم در خصوص گزارش مشکلات درهای ضدحریق، می‌تواند باعث افزایش مرگ و میر ناشی از آتش‌سوزی شود. در این مقاله به این موضوع میپردازیم:

امــروزه اســتفاده از آسانســور در کلیــه ســاختمانهای مسکونی، اداری و تجاری تبدیل بــه امری ضــروری شده اســت.

در سال‌های گذشته استفاده از آسانسور در هنگام وقوع آتش‌سوزی ممنوع بود، اما اخیراً به عنوان روشی مؤثر برای تخلیه ساکنان طبقات بالا و به عنــوان روشی سریع بــرای بالا رفتن آتش‌نشان‌ها از ساختمان در نظر گرفته شده اسـت.

این امر تا حد زیـادی بـه دلیل پیشـرفت در حوزه ایمنی آتش‌سوزی و فناوری‌های تشخیص دود اســت که در این مقاله به یکی از مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

برای جلوگیری از حریق و انفجار مخازن و یا کاهش اثرات آن، باید اقدامات فنی و سازمانی مناسبی انجام شود.

پتانسیل خطر مواد ذخیره شده اساساً در اشتعال‌پذیری و توانایی آن‌ها برای تشکیل مخلوط‌های انفجاری با هوا، نهفته است.

حوادث با خسارات بزرگ در واحد مخازن به ندرت رخ می‌دهد؛ با این حال، در صورت وقوع، تیم‌های واکنش در شرایط اضطراری به ویژه برای جلوگیری از پیامد گسترده فراخوانده می‌شوند؛ بنابراین حفاظت پیشگیرانه از حریق، از اهمیت اساسی برخوردار است.

 

شرکت طراحان نوین راهکار (سهامی خاص) توسط جمعی از مدیران و مهندسـین مجرب، با سال‌ها سابقه فعالیت در حوزه راهکارهـای مهندسـی و سیسـتم‌های ایمنی و حفاظـت، در سال ۱۳۹۲ تأسیس گردید.

حضور در صنایـع بـزرگ و مهم و همچنیـن پروژه‌های راهبردی، این شرکت را در حوزه طراحی، تأمین و اجرای سیستم‌های الکتریـکال بـا ولتاژ فوق پایین (ELV, Voltage Low-Extra )متخصص نموده است؛ در ادامه به معرفی این شرکت می‌پردازیم

آالیندههای حریق با بروز مشکالت جسمی و روانی قابلتوجهی در میان آتشنشانان، مرتبط است. آتشنشانان چهار برابر بیشتر در معرضً ابتال به سرطان قرار دارند و تقریبا سه برابر بیشتر از افسردگی و دو برابر بیشتر از اضطراب، نسبت به مردم عادی رنج میبرند.

تحقیقات میدانی و آزمایشگاهی، حکم اخیر سازمان بهداشت جهانی و آژانس بین المللی تحقیقات سرطان را تایید کرده که قرار گرفتن در معرض شغلی به عنوان یک آتشنشان، سرطانزا است، در این مقاله به این موضوع میپردازیم.

در زمان استفاده از نازل‌های آتش‌نشانی متصل به لوله‌ها، نیروی عکسالعمل ناشی از خروج آب از نازل ایجاد میشود که به آن نیروی عکس‌العمل یا Force Reaction می‌گویند.

با افزایش دبی نازل‌های امروزی و بالطبع افزایش متعاقب این نیروی عکس‌‎العمل، کنترل این نیرو توسط آتش‌نشانان در ایمنی کاری آن‌ها بسیار مهم خواهد بود.
در این بخش به معرفی یکی از جدیدترین سرنازل‌های آتش‌نشانی با تکنولوژی منحصربفرد پرداخته میشود.

لازمه معدنكاري ايمن، استفاده از برنامه منظم در ارتباط با مسايل ايمني و امداد و نجات است.

اگرچه با اجرای قوانين ايمنی در معدن تا حد زيادی مي‌توان از بروز حوادث جلوگيری كرد، اما به هر حال امكان سانحه در معدن وجود دارد و بايد به موازات تامين شرايط ايمني، براي مقابله با سوانح نيز آماده بود.
این موضوع با آگاهی از مشکالتی همچون دوری از مراکز درمانی و امدادی، حساس‌تر نیز می‌نماید که در این سلسله مطالب به موضوع امداد و نجات در معادن، خاصه معادن روباز اشاره می‌شود.

حدود ۳۵ درصد آتشسوزی‌ها در اثر مشکالت ناشی از اتصالات الکتریکی است.

لذا رعایت نکات و الزامات ایمنی برق می‌تواند تأثیر به سزایی در ایمنی افراد و تجهیزات داشته باشد.

در این مجال سعی شده تا عوامل ایجاد آتش‌سوزی و حریق در تابلوهای الکتریکی بیان شود.

جانمایی خودرو و تجهیزات در صحنـه حادثه، بـا رعایت رویه‌های استاندارد عملیاتی، یکی از مقوله‌های مهم فرماندهی درست حادثه است.

این رویه‌ها به ارائه رهنمودهای الزامی برای جانمایی مطلوب و کم خطر خودروها و تجهیزات آتش‌نشانی در صحنه حوادث با رویکرد کاهش ریسک و ارتقـاء کارآمـدی تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی می‌پردازد.

در ادامه به خالص‌های از این رویه‌ها در آتش‌نشانی‌های شهری پرداخته می‌شود.

ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق شماره 55
تعداد صفحات: ۸۰
فرمت فایل: PDF
زمان انتشار: اردیبهشت ۱۴۰۲