فروردین ۲۵, ۱۴۰۳
تضمین ایمنی خودروهای برقی با فناوری Automechanika Dubai

تضمین ایمنی خودروهای برقی با فناوری Automechanika Dubai

Richard Dunbar ، رئیس سابق آتش‌نشانی و مشاور و مربی در زمینه آتش‌سوزی، بهداشت و ایمنی برای وسایل نقلیه با سوخت جایگزین، بر اهمیت تضمین ایمنی خودروهای برقی مرتبط با باتری‌های لیتیوم یون موجود در وسایل نقلیه الکتریکی تأکید کرد؛